جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ | 10 صفر 1443  |  Friday, 17 September , 2021
نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند! ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند!

خزر: پرویز محمد نژاد نماینده لنگرود گفت: نماینده رودسر و املش نباید بدون هماهنگی و اطلاع از نظر بنده، درباره الحاق لات لیل اطاقور لنگرود به املش اظهار نظر می کرد.