سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 16 شوال 1443  |  Tuesday, 17 May , 2022
هنوز واکسن نزده ام | مسئول سطح بالایی نمی شناسم که خارج از سند، واکسن زده باشد 25 اردیبهشت 1400

هنوز واکسن نزده ام | مسئول سطح بالایی نمی شناسم که خارج از سند، واکسن زده باشد

خزر: رئیس جمهور گفت: من با صداقت به مردم عرض می کنم بنده هم که رئیس جمهور هستم هنوز واکسن نزدم. ما هم در دولت عین خود مردم بر اساس سن واکسن تزریق می کنیم. من مسئول سطح بالایی را نمی شناسم که خارج از سند واکسیناسیون واکسن زده باشد.