یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰ | 29 شعبان 1442  |  Sunday, 11 April , 2021
حیات خواری ۱۴ آبان ۱۳۹۹

حیات خواری

امروز در استان گیلان، نه با پدیده جنگل خواری، تپه خواری، ساحل خواری، بلکه با پدیده ای به عنوان حیات خواری مواجهیم که مستقیما حیات کشاورزان بومی استان را نشانه گرفته است و باید منتظر فاجعه ای بزرگ باشیم. امروز شاهد هجوم بی سابقه غیربومیان از استان های مختلف به استان گیلان هستیم که عطش […]