یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱ | 28 شوال 1443  |  Sunday, 29 May , 2022
آتشی که نقش بر آب شد | چرا سودجویان در تصرف تالاب انزلی ناکام ماندند؟ 16 شهریور 1400

آتشی که نقش بر آب شد | چرا سودجویان در تصرف تالاب انزلی ناکام ماندند؟

مرداب انزلی، این نگین آبی انگشتری ایران، چندی پیش به سرخی گرایید و لهیب طمع زمین خواران که گمان می بردند با آتش زدن نیزارهای این مرداب کهن، می توانند اراضی بستر آن را به تصرف تالاب انزلی درآورند، پیکر این پیکره آبی را فرا گرفت. اما این بار، وضع بسان سابق نبود؛ تدبیری که […]