شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442  |  Saturday, 27 February , 2021
آشنایی با برخی قوانین در مورد مجازات مزاحمت برای زنان ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

آشنایی با برخی قوانین در مورد مجازات مزاحمت برای زنان

خزر: زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انجام امورات جامعه و نیز پذیرش مسئولیت‌های مهم و ساخت آینده کشور برخوردارند. از همین روی، حفظ کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای قانونی در ماده ۷ منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.