یکشنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۱ | 21 شوال 1443  |  Sunday, 22 May , 2022
چرا هنوز حقوق مردادماه کارکنان و بازنشستگان پرداخت نشده است؟ 01 شهریور 1400

چرا هنوز حقوق مردادماه کارکنان و بازنشستگان پرداخت نشده است؟

خزر: با گذشت زمان واریز حقوق کارکنان دولت، خبر‌های دریافتی از برخی ارگان‌ها نشان می‌دهد که حقوق به حساب کارمندان و بازنشستگان برخی نهاد‌ها هنوز واریز نشده است.