پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ | 4 رمضان 1442  |  Thursday, 15 April , 2021
از «شایعه» تمساح در پایتخت تا «حقیقت» گاندو در سیستان ۲۵ آذر ۱۳۹۹

از «شایعه» تمساح در پایتخت تا «حقیقت» گاندو در سیستان

خزر:  برخی حقایق  و واقعیت ها از فرط بزرگی و روشنی به چشم نمی آیند و برخی دیگر به دلیل عادی شدن...