چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442  |  Wednesday, 14 April , 2021
در چه شرایطی در حوادث رانندگی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

در چه شرایطی در حوادث رانندگی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

خزر: منظور از دیه مالی است که محکوم به دلیل ارتکاب جرمی که منجر به آسیب بدنی یا فوت دیگری شود، به او یا ورثه‎اش می‎پردازد. اما در صورتی که برای عضوی دیه تعیین نشده باشد، دادگاه با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب وارده و بعضاً مطابق نظر پزشک قانونی، میزان آن را تعیین می‎کند، که به آن ارش می‎گویند.