یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ | 12 صفر 1443  |  Sunday, 19 September , 2021
محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد

خزر: سیدمحمد احمدی شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر را منصوب کرد.