پنج شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 18 شوال 1443  |  Thursday, 19 May , 2022
محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد 26 اسفند 1399

محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد

خزر: سیدمحمد احمدی شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر را منصوب کرد.