چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442  |  Wednesday, 14 April , 2021
محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

محمد ساده روح سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورا شد

خزر: سیدمحمد احمدی شهردار رشت در حکمی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر را منصوب کرد.