چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ | 15 صفر 1443  |  Wednesday, 22 September , 2021
پایان عمر دولت، پایان حیات سیاسی نوبخت؟! ۰۸ تیر ۱۴۰۰

پایان عمر دولت، پایان حیات سیاسی نوبخت؟!

خزر: پایان مسابقه اما نزدیک است و تجربه آن حقیقت تلخ، نزدیک تر! راه گریزی از آن نیست مگر آن که احیایی در کار باشد.