دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ | 13 صفر 1443  |  Monday, 20 September , 2021
از «شایعه» تمساح در پایتخت تا «حقیقت» گاندو در سیستان ۲۵ آذر ۱۳۹۹

از «شایعه» تمساح در پایتخت تا «حقیقت» گاندو در سیستان

خزر:  برخی حقایق  و واقعیت ها از فرط بزرگی و روشنی به چشم نمی آیند و برخی دیگر به دلیل عادی شدن...