چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ | 24 شوال 1443  |  Wednesday, 25 May , 2022
کیسه های هوایی که باز نشدند؛ خودروسازان مقصرند؟ 29 دی 1400

کیسه های هوایی که باز نشدند؛ خودروسازان مقصرند؟

خزر: باز نشدن کیسه های هوا ۵۹ خودرویی که در تصادف بهبهان صدمه دیدند، مورد انتقاد قرار گرفته است.