یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ | 12 صفر 1443  |  Sunday, 19 September , 2021
چرا برخی اعضای شورا اصرار بر احداث سریعتر خیابان خوراک دارند؟ ۰۵ آبان ۱۳۹۹

چرا برخی اعضای شورا اصرار بر احداث سریعتر خیابان خوراک دارند؟

خزر: به نظر می رسد یکی از مراحل راه اندازی خیابان خوراک، تعبیه 30 غرفه عرضه مواد غذایی در دو سمت یک خیابان است که اجاره ماهیانه شان، درآمدزایی بسیار خوبی هم برای سرمایه گذار احتمالی این طرح خواهد داشت. سرمایه گذاری که ممکن است از افراد مورد وثوق برخی اعضای شورا هم باشد.