دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ | 13 صفر 1443  |  Monday, 20 September , 2021
چه قوانینی برای «علنی شدن» و «رسانه ای شدن» یک دادگاه وجود دارد؟ ۰۷ دی ۱۳۹۹

چه قوانینی برای «علنی شدن» و «رسانه ای شدن» یک دادگاه وجود دارد؟

خزر: مطالعات و مناقشات زیادی بر سر علنی یا محرمانه برگزار شدن مراحل دادرسی بین حقوق دانان رخ داده است. ماحصل این فرآیند به قانونی که امروز در دست داریم منجر شده که در آن تکلیف علنی بودن دادگاه‌ها روشن شده است. با وجود این، هنوز بر سر قید علنی بودن یک دادگاه و انتشار محتوای یک دادرسی در رسانه‌ها بحث است.