شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442  |  Saturday, 27 February , 2021
۳ استاد دانشگاه گیلان جزء پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی ۲۵ آذر ۱۳۹۹

۳ استاد دانشگاه گیلان جزء پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی

خزر: این اسامی بر اساس پردازش هایی که ISC بر روی اطلاعات گرفته شده از 2 پایگاه اطلاعاتی ESI و WOS انجام داده و با روش شناسی پیشرفته، شناسایی و استخراج کرده است.