سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ | 14 صفر 1443  |  Tuesday, 21 September , 2021
آیا استفاده از واکسن متفاوت در دُز دوم ممکن است؟ ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

آیا استفاده از واکسن متفاوت در دُز دوم ممکن است؟

خزر: این روز‌ها به علل مختلف از جمله سختی تامین واکسن، چالش‌های تولید داخلی و همچنین علل علمی همانند افزایش اثربخشی و یا پرهیز از عوارض، بحث ترکیب واکسن‌ها داغ است.