شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ | 15 ذو الحجة 1442  |  Saturday, 24 July , 2021
مدیریت و برنامه ریزی بودجه هدیه روز خبرنگار را تخصیص نداده است! ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ارشاد گیلان توپ را به زمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی انداخت

مدیریت و برنامه ریزی بودجه هدیه روز خبرنگار را تخصیص نداده است!

خزر: در حالی که قریب به 2 ماه از روز خبرنگار می گذرد، هنوز خبری از پرداخت هدیه روز خبرنگار توسط اداره کل ارشاد گیلان نیست.

ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟! ۱۶ مهر ۱۳۹۹

ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟!

خزر: خوشبختانه بین کیوان محمدی و فیروز فاضلی رابطه دوستانه بسیار خوبی برقرار است و این دو رفیق شفیق می توانند به راحتی پیگیر این مشکل باشند تا مشخص شود در این میان چه عاملی پرداخت هدیه ناچیز روز خبرنگار را به تاخیر انداخته است!