جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ | 18 جماد ثاني 1443  |  Friday, 21 January , 2022
مدیریت و برنامه ریزی بودجه هدیه روز خبرنگار را تخصیص نداده است! 23 مهر 1399
ارشاد گیلان توپ را به زمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی انداخت

مدیریت و برنامه ریزی بودجه هدیه روز خبرنگار را تخصیص نداده است!

خزر: در حالی که قریب به 2 ماه از روز خبرنگار می گذرد، هنوز خبری از پرداخت هدیه روز خبرنگار توسط اداره کل ارشاد گیلان نیست.

ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟! 16 مهر 1399

ارشاد گیلان هدیه روز خبرنگار را در محل دیگری هزینه کرده است؟!

خزر: خوشبختانه بین کیوان محمدی و فیروز فاضلی رابطه دوستانه بسیار خوبی برقرار است و این دو رفیق شفیق می توانند به راحتی پیگیر این مشکل باشند تا مشخص شود در این میان چه عاملی پرداخت هدیه ناچیز روز خبرنگار را به تاخیر انداخته است!