یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ | 17 محرم 1444  |  Sunday, 14 August , 2022
آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از شوراها مطلقا منتفی شد؟ 26 آذر 1399

آیا صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از شوراها مطلقا منتفی شد؟

خزر: برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شورا‌ها از حدود صلاحیت‌های پیش بینی شده، وجود نهاد یا نهاد‌هایی به منظور نظارت همه جانبه بر آن‌ها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمایت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحد‌های غیرمتمرکز در اعمال صلاحیت‌های خود و ناهماهنگی این نهاد‌ها با آهنگ کلی اداره کشور ایجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحد‌های غیرمتمرکز صورت می‌پذیرد.