چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱ | 20 محرم 1444  |  Wednesday, 17 August , 2022
ماجرای تخلیه روستای ابوالفضل اهواز و بنیاد مستضعفان 07 شهریور 1399
چه تصمیماتی برای اهالی روستا گرفته شد؟

ماجرای تخلیه روستای ابوالفضل اهواز و بنیاد مستضعفان

خزر: ماموران تخریب با شکایت بنیاد مستضعفان به روستای ابوالفضل اهواز حمله کردند. در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل اهواز با احکام بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد، مواجه شده و اکنون ۳۰۰ خانوار ترس از دست دادن خانه‌هایشان را دارند.