سه شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۴۰۱ | 19 محرم 1444  |  Tuesday, 16 August , 2022
دیوارهایی که برق می زنند! 15 مهر 1399
گزارشی از فعالیت این روزهای سازمان سیما و منظر شهرداری رشت؛

دیوارهایی که برق می زنند!

خزر: اگر اهل پیاده روی باشید حتما انعکاس نور خورشید در دیوارهای رشت، توجه تان را به خود جلب کرده است. توگویی دیوارها پس از مدت ها از آن رنگ و روی وا رفته همیشگی و تکراری فاصله گرفته اند.