دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 29 رمضان 1442  |  Monday, 10 May , 2021
دیوارهایی که برق می زنند! ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گزارشی از فعالیت این روزهای سازمان سیما و منظر شهرداری رشت؛

دیوارهایی که برق می زنند!

خزر: اگر اهل پیاده روی باشید حتما انعکاس نور خورشید در دیوارهای رشت، توجه تان را به خود جلب کرده است. توگویی دیوارها پس از مدت ها از آن رنگ و روی وا رفته همیشگی و تکراری فاصله گرفته اند.