چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442  |  Wednesday, 14 April , 2021
افزایش توان تولیدات داخلی گلهای فصلی در محوطه سازمان ۲۷ مهر ۱۳۹۹
فلکدوست:

افزایش توان تولیدات داخلی گلهای فصلی در محوطه سازمان

خزر: زینب فلک دوست رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از افزایش توان تولیدات داخلی گلهای فصلی در محوطه سازمان خبر داد.

بیانیه روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در خصوص روشن شدن ریسه های نوری یکی از میادین رشت ۰۷ مهر ۱۳۹۹

بیانیه روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در خصوص روشن شدن ریسه های نوری یکی از میادین رشت

خزر: این سازمان هیچگونه مجوزی مبنی بر روشن کردن ریسه های سطح شهر در ایام پیش از اربعین حسینی صادر نکرده است.

افزایش فضای تبلیغاتی شهر رشت و برگزاری مزایده عمومی ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت خبر داد؛

افزایش فضای تبلیغاتی شهر رشت و برگزاری مزایده عمومی

خزر: رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از برگزاری مزایده عمومی و افزایش فضای تبلیغاتی شهر رشت خبر داد.

رشت عزادار حسین است ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

رشت عزادار حسین است

خزر: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت، با فرارسیدن محرم الحرام با تاسی از این جمله تاریخی و جاودان سردار دلها یعنی (ما ملت امام حسینیم ) و همنوا با عاشوراییان دیار میرزا کوچک جنگلی جامه سیاه بر شهر رشت پوشاند.