شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۴۰۰ | 28 شعبان 1442  |  Saturday, 10 April , 2021
دیوارهایی که برق می زنند! ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گزارشی از فعالیت این روزهای سازمان سیما و منظر شهرداری رشت؛

دیوارهایی که برق می زنند!

خزر: اگر اهل پیاده روی باشید حتما انعکاس نور خورشید در دیوارهای رشت، توجه تان را به خود جلب کرده است. توگویی دیوارها پس از مدت ها از آن رنگ و روی وا رفته همیشگی و تکراری فاصله گرفته اند.

رشت سیاهپوش شد ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

رشت سیاهپوش شد