چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱ | 20 محرم 1444  |  Wednesday, 17 August , 2022
دیوارهایی که برق می زنند! 15 مهر 1399
گزارشی از فعالیت این روزهای سازمان سیما و منظر شهرداری رشت؛

دیوارهایی که برق می زنند!

خزر: اگر اهل پیاده روی باشید حتما انعکاس نور خورشید در دیوارهای رشت، توجه تان را به خود جلب کرده است. توگویی دیوارها پس از مدت ها از آن رنگ و روی وا رفته همیشگی و تکراری فاصله گرفته اند.

رشت سیاهپوش شد 04 شهریور 1399

رشت سیاهپوش شد