دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ | 11 محرم 1444  |  Monday, 8 August , 2022
اولین روز سال تحصیلی در هیاهوی کرونا چگونه گذشت؟ 03 مهر 1400

اولین روز سال تحصیلی در هیاهوی کرونا چگونه گذشت؟

خزر: دانش آموزان یکی از قربانیان خاموش شیوع ویروس کرونا در جهان هستند. بازماندن هزاران دانش آموز از فرایند تحصیل در دوران پاندمی، آسیبی است که سال‌ها بعد نتایج آن مشاهده می‌شود. اکنون تنها یک راه پیش رو قرار دارد،از سرگیری تحصیل حضوری دانش آموزان در مدارس به شرط واکسیناسیون همگانی.