دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ | 1 رمضان 1442  |  Monday, 12 April , 2021
تیرباران در تپه اوین و اولتیماتوم ساواک به رسانه‌ها ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تیرباران در تپه اوین و اولتیماتوم ساواک به رسانه‌ها

خزر: در شبانگاه ۲۹ فروردین ۱۳۵۴ هفت نفر از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تپه‌های اوین توسط مأمورین ساواک و زندان اوین تیرباران شدند.