دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ | 18 محرم 1444  |  Monday, 15 August , 2022
تیرباران در تپه اوین و اولتیماتوم ساواک به رسانه‌ها 10 آذر 1399

تیرباران در تپه اوین و اولتیماتوم ساواک به رسانه‌ها

خزر: در شبانگاه ۲۹ فروردین ۱۳۵۴ هفت نفر از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تپه‌های اوین توسط مأمورین ساواک و زندان اوین تیرباران شدند.