پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ | 4 رمضان 1442  |  Thursday, 15 April , 2021
۲۵ لیتر در ثانیه بر ظرفیت تأمین آب تأسیسات سایت سرداران شهید فومن افزوده شد ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
در راستای تأمین فشار متعارف آب و آبرسانی به روستاهای فومن انجام شد؛

۲۵ لیتر در ثانیه بر ظرفیت تأمین آب تأسیسات سایت سرداران شهید فومن افزوده شد

خزر: برای بهره برداری از این چاه با ادارات آبیاری و مرکز بهداشت شهرستان هماهنگی لازم انجام و پس از سیر مراحل اداری با تهیه اتصالات مربوطه و تأئید کیفیت آب ، چاه با دبی حدود 25 لیتر در ثانیه به تاسیسات این سایت تزریق شد که تاثیر بسزائی در تامین ذخیره آب مخزن داشت.