یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰ | 29 شعبان 1442  |  Sunday, 11 April , 2021
کاهش ۶۹ درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

کاهش ۶۹ درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود

خزر: کاهش بارندگی منجر به کاهش 69 درصدی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود شده است.