سه شنبه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۰ | 2 رمضان 1442  |  Tuesday, 13 April , 2021
خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان

خزر: با تصویب هیئت مدیره شرکت کود آلی گیلان سعید بشری به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.