یکشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۰ | 7 رمضان 1442  |  Sunday, 18 April , 2021
رد شدن دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
وکیل عبدالحسین روح الامینی:

رد شدن دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه

خزر: به گفته وکیل روح‌الامینی، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران رد شد.