پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ | 4 رمضان 1442  |  Thursday, 15 April , 2021
روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال

خزر: روزنامه اطلاعات؛ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۵۷ نوشت «در یک فاجعه ملی که دیشب در شهر آبادان رخ داد ۳۷۷ نفر از مردان، زنان و کودکان زنده زنده در سینما رکس آبادان سوختند.