چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442  |  Wednesday, 14 April , 2021
فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر آبفای رودبار ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
در راستاي شايسته گزینی، برای دومین بار در آبفای گیلان انجام شد:

فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر آبفای رودبار

خزر: مدير امور آبفاي شهرستان رودبار از طريق فراخوان عمومي انتخاب مي شود.