یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰ | 29 شعبان 1442  |  Sunday, 11 April , 2021
شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان “دستگاه برگزیده” انتخاب شد ۰۸ مهر ۱۳۹۹
در جشنواره شهید رجایی:

شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان “دستگاه برگزیده” انتخاب شد

خزر: در جشنواره استانی شهید رجایی ، شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در مجموع امتیازات عمومی و اختصاصی در بخش زیربنایی و توسعه زیرساخت، اول شد.