پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ | 4 رمضان 1442  |  Thursday, 15 April , 2021
آغاز طرح جهادی شرکت توزیع نیروی برق در تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگه دار ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

آغاز طرح جهادی شرکت توزیع نیروی برق در تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگه دار

خزر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان: اعتبار فاز اول این پروژه به طول یکهزار کیلومتر حدود ۱۱۷ میلیارد تومان است.