چهارشنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۰ | 3 رمضان 1442  |  Wednesday, 14 April , 2021
خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان

خزر: با تصویب هیئت مدیره شرکت کود آلی گیلان سعید بشری به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.