شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ | 10 ربيع أول 1443  |  Saturday, 16 October , 2021
شهردار بازداشتی به دنبال جلوس دوباره بر کرسی شهرداری؟! ۲۰ تیر ۱۴۰۰
در یکی از شهرستان های کشور؛

شهردار بازداشتی به دنبال جلوس دوباره بر کرسی شهرداری؟!

خزر: گفتنی دوران حضور این فرد در راس شهرداری، دوران طلایی دلالان و رانت خواران قلمداد می شد به نحوی که نه تنها فعالیت های عمرانی شهرداری، سهم تعدادی پیمانکار انگشت شمار و بعضا غیربومی بوده، بلکه حاتم بخشی پاداش های نجومی به برخی مدیران سرسپرده و بله قربان گو، به رویه ای ثابت تبدیل شده بود.