شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰ | 17 ربيع أول 1443  |  Saturday, 23 October , 2021
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بندر انزلی منتشر شد ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
در اجرای ماده 54 قانون انتخابات؛

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بندر انزلی منتشر شد

خزر: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر بندرانزلی منتشر گردید.