سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 16 شوال 1443  |  Tuesday, 17 May , 2022
چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟ 21 بهمن 1400

چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟

خزر: شنیده ها حکایت از انتصاب مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان در آینده ای نزدیک دارد.