یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ | 29 صفر 1444  |  Sunday, 25 September , 2022
چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟ 21 بهمن 1400

چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟

خزر: شنیده ها حکایت از انتصاب مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان در آینده ای نزدیک دارد.