جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ | 15 رجب 1442  |  Friday, 26 February , 2021
عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد! ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
هیات نظارت بر نمایندگان:

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!

خزر: سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: عنابستانی حق شکایت از آن سرباز را دارد، نیروی انتظامی موظف است مستندات را برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کند.