یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ | 29 صفر 1444  |  Sunday, 25 September , 2022
آیا استفاده از واکسن متفاوت در دُز دوم ممکن است؟ 28 مرداد 1400

آیا استفاده از واکسن متفاوت در دُز دوم ممکن است؟

خزر: این روز‌ها به علل مختلف از جمله سختی تامین واکسن، چالش‌های تولید داخلی و همچنین علل علمی همانند افزایش اثربخشی و یا پرهیز از عوارض، بحث ترکیب واکسن‌ها داغ است.