یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ | 29 صفر 1444  |  Sunday, 25 September , 2022
پیش بینی حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران | عیدی کارمندان دولت چقدر شد؟ 16 آذر 1400

پیش بینی حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران | عیدی کارمندان دولت چقدر شد؟

خزر: طبق توضیحات اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، میزان حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.