پنج شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۱ | 26 صفر 1444  |  Thursday, 22 September , 2022
محمد پورخوش سعادت فرماندار انزلی می شود 16 اسفند 1400

محمد پورخوش سعادت فرماندار انزلی می شود

خزر: گمانه زنی های رسانه ای حکایت از بروز برخی انتصابات در آینده نزدیک دارد. در همین راستا از محمد پورخوش سعادت به عنوان گزینه تصدی بر فرمانداری انزلی نام برده می شود.