جمعه, ۱ مهر , ۱۴۰۱ | 27 صفر 1444  |  Friday, 23 September , 2022
اقدام عجیب فرماندار خمام و استنکاف از دستور ستاد استانی مدیریت کرونا! 14 فروردین 1400

اقدام عجیب فرماندار خمام و استنکاف از دستور ستاد استانی مدیریت کرونا!

خزر: همین اظهارنظر قاسم نژاد کافی بود تا بوستان های رشت در روز طبیعت پذیرای تعداد زیادی از شهروندان رشتی باشند. مردمی که فارغ از درست یا غلط بودن تجمع شان، بدون محدودیت قانونی به دامن طبیعت آمده بودند تا سنت هرساله را به جا آوردند.