سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ | 19 رجب 1442  |  Tuesday, 2 March , 2021
فرهام زاهد؛ نماد جوانان ما در شورا و استان؟! ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

فرهام زاهد؛ نماد جوانان ما در شورا و استان؟!

خزر: ایشان نماد جوانان ما در شورا و استان هستند و نسبت به سن خود 20 سال در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جلوتر است!