یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ | 17 رجب 1442  |  Sunday, 28 February , 2021
موریانه فساد در مدیریت شهری؛ آیا پای نظارت‌ها می‌لنگد؟ ۱۲ مهر ۱۳۹۹

موریانه فساد در مدیریت شهری؛ آیا پای نظارت‌ها می‌لنگد؟

خزر: در چند سال اخیر، موارد متعددی از فساد مالی در برخی شوراهای شهر و شهرداری ها، رسانه ای شده است. تکرار این تخلفات در نهادهایی که مدیریت شهری را بر عهده دارند، این پرسش مهم را پیش می آورد که چرا باید هرچند ماه یکبار شاهد یک تخلف مالی در شهرداری ها یا شوراهای شهر باشیم؟