یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 28 رمضان 1442  |  Sunday, 9 May , 2021
قانون شوراهای حل اختلاف، همچنان در انتظار تمدید یا تعیین تکلیف! ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

قانون شوراهای حل اختلاف، همچنان در انتظار تمدید یا تعیین تکلیف!

خزر: ذکر این مهم لازم است که مهلت قانونی اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ در مورخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده است و تأخیر نظام قانونگذاری در امر تقنین نمی‌تواند مجوزی در جهت اجرای قانون فاقد اعتبار یا اعتباربخشی به آن تلقی شود.