شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442  |  Saturday, 27 February , 2021
برجام ارزی ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

برجام ارزی

امروز شاهد آن هستیم که دولت بنا بر نظر خود بازار ارزی کشور را بدون توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن صرفاً به منظور دستیابی به مصالح خویش تغییر می دهد.