دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ | 20 صفر 1443  |  Monday, 27 September , 2021
لزوم فیکس کردن ماسک روی صورت | عفونت زایی ویروس کرونا افزایش یافته ۰۸ فروردین ۱۴۰۰

لزوم فیکس کردن ماسک روی صورت | عفونت زایی ویروس کرونا افزایش یافته

خزر: یک متخصص ریه، با اشاره به توصیه سی.دی.سی(مرکر کنترل و پیشگیری بیماری) مبنی بر استفاده از دو ماسک، یادآور شد: ماسک دوم میزان فیت شدن و فیکس شدن ماسک اول را روی صورت زیاد می کند تا ویروس از حاشیه ماسک نفوذ نکند.