شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442  |  Saturday, 27 February , 2021
بررسی چالش های جهش تولید/تهدیدهایی که می تواند به فرصت تبدیل شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
در گفتگو با دکتر مجید صیادنورد مطرح شد؛

بررسی چالش های جهش تولید/تهدیدهایی که می تواند به فرصت تبدیل شود

خزر: بررسی چالش های جهش تولید نشان می دهد که با استفاده از راهکارهای درست می توان این تهدیدها را به فرصتی خوب برای جهش در تولید کشور تبدیل کرد.