چهارشنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۹ | 29 محرم 1442 | Wednesday, 16 September , 2020
بررسی چالش های جهش تولید/تهدیدهایی که می تواند به فرصت تبدیل شود ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
در گفتگو با دکتر مجید صیادنورد مطرح شد؛

بررسی چالش های جهش تولید/تهدیدهایی که می تواند به فرصت تبدیل شود

خزر: بررسی چالش های جهش تولید نشان می دهد که با استفاده از راهکارهای درست می توان این تهدیدها را به فرصتی خوب برای جهش در تولید کشور تبدیل کرد.