پنج شنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 25 رمضان 1442  |  Thursday, 6 May , 2021
متهم امنیتی به دنبال تصدی بر کرسی مهم فرمانداری؟ + تصویر حکم ۱۰ آذر ۱۳۹۹

متهم امنیتی به دنبال تصدی بر کرسی مهم فرمانداری؟ + تصویر حکم

خزر: در ادامه حکم محکومیت این فرد را که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده، مشاهده می کنید!